Xử lý nước thải mực in

Nước thải mực in thì phát sinh chủ yếu từ các hoạt động sản xuất mực in như in ruy băng, mực in dạng lỏng, dạng đặc, bột mực in, mực nhuộm,… hoặc từ các hoạt động vệ sinh máy móc cùng thiết bị trong nhà xưởng. Về cơ bản, mực in có chứa nhiều thành phần ô nhiễm có hàm lượng BOD, COD, SS và các độ màu rất cao nên khi xử lý nước thải mực in phải dùng đến công nghệ xử lý hóa lý để loại bỏ các thành phần gây ô nhiễm.

Rate this post