Xử lý nước thải chung cư

Tại các chung cư ở Việt Nam hiện nay thì số lượng người sinh sống là tương đối nhiều, vì thế lượng nước cung cấp cho các khu chung cư cũng rất lớn. Lượng nước thải chung cư từ đó cũng thải ra khá nhiều, khoảng bằng 80% lượng nước cấp cho người dân sử dụng. Tuy nhiên vấn đề xử lý nước thải chung cư hiện nay còn có nhiều hẹn chế, chưa được giám sát chặt chẽ, dẫn đến tình trạng ô nhiễm cũng dần phát sinh nghiêm trọng.

Rate this post