Hiểu thêm về báo cáo quan trắc môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Công ty tư vấn môi trường SGE chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện lập các loại hồ sơ pháp lý nhằm giúp cho doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ tác động nguồn thải ô nhiễm, dự báo tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, qua đó sẽ có phương án giải quyết nguồn thải gây ô nhiễm sao cho phù hợp nhất. Hồ sơ môi trường là những loại giấy tờ mà doanh nghiệp cần lập, trong đó có 2 loại hồ sơ có thể nói là doanh nghiệp cần tiến hành nhất trong thời điểm này đó là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ và kế hoạch bảo vệ môi trường. Chi tiết về 2 loại hồ sơ này, quý doanh nghiệp có thể theo dõi ngay trong bài viết sau nhé.

Hiểu thêm thông tin về báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ là một hoạt động nhằm giám sát chất lượng môi trường tại khu vực dự án hoạt động. Trong đó tần suất quan trắc, vị trí quan trắc cần phải thực hiện theo đúng như nội dung trong kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Việc lập báo cáo quan trắc sẽ căn cứ theo nghị định 18/2015/NĐ-CP của chính phủ ban hành và tần suất quan trắc sẽ phụ thuộc vào nội dung được thực hiện trong bản ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đã lập trước đó.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ sẽ nộp tại Sở TNMT Tỉnh nếu doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng phải lập đánh giá tác động môi trường ĐTM. Nộp tại Phòng TNMT Quận / Huyện nếu dự án thuộc nhóm đối tượng lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể nộp tại các BQL Khu kinh tế, khu công nghiệp nếu doanh nghiệp nằm trong khu kinh tế, khu công nghiệp.

Hiểu thêm thông tin về kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường là một loại hồ sơ tương tự như đánh giá tác động môi trường ĐTM nhưng áp dụng cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và hỏ. Từ ngày 1/1/2015, hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường sẽ đổi tên thành kế hoạch bảo vệ môi trường. Mục đích khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường là phân tích, dự báo tác động nguồn thải ô nhiễm có thể ảnh hưởng đến môi trường, nguồn thải phát sinh từ dự án cần được xử lý như thế nào để đảm bảo không gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh. Bạn có thể hiểu kế hoạch bảo vệ môi trường được lập như là một lời cam kết của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động.

Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường còn là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa chủ doanh nghiệp với cơ quan môi trường. Lập để đề xuất các phương án thích hợp nhằm bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động, hợp thức hóa quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiến hành lập hồ sơ cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ nằm ngoài Phụ lục II hoặc thuộc phụ lục IV của nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Qúy doanh nghiệp muốn đi vào hoạt động và cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường, hoặc doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và cần tiến hành lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ đang muốn tìm một công ty tư vấn môi trường có thể thay mặt doanh nghiệp thực hiện hồ sơ, có thể liên hệ trực tiếp với công ty SGE chúng tôi. Mọi vấn đề về hồ sơ hãy để chúng tôi giải quyết thay bạn, mọi thông tin cần được hỗ trợ và tư vấn thêm, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ qua hotline: 0909997365.

Rate this post